آدرس محل کار ما

فروشگاه

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان صالحی، خیابان دانش ثانی (اخلاق)، پلاک ۳

ایمیل: [email protected]
تلفن : ۸۸۰۲۳۵۷۷ – ۸۸۰۲۰۶۷۹
موبایل :
۰۹۱۲۰۳۹۱۸۸۷

تهران

تهران حشمتیه بزرگراه شهید صیاد
شیرازی کوچه مجتبی جلینی پلاک ۱۰

ایمیل :  [email protected]
تلفن تماس :  ۰۲۱۸۸۴۳۲۰۱۲

Google Maps